Kemaskini Status Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
Pentadbir Sistem atau Pegawai Yang Bertanggungjawab harus mengemaskini sendiri setiap aduan dan maklumbalas pelanggan.
Jika anda tidak mempunyai akaun, sila hubungi Pentadbir Sistem di Unit Teknologi Maklumat.
ID:
Password:
Remember my ID on this computer
Mode: Standard | Secure

Untuk kegunaan Pentadbir Sistem Sahaja