STATISTIK KEHADIRAN KURSUS
STATISTIK KEHADIRAN KURSUS TAHUN 2019
KUMPULAN BILANGAN HARI KURSUS
0 1 2 3 4 5 6 7
> 7
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
1
3
1
2
KUMPULAN SOKONGAN 1
5
10
5
6
4
11
6
4
16
KUMPULAN SOKONGAN 2
1
3
3
8
2
3
1
3
JUMLAH 6 13 9 14 9 15 6 5 21