Sistem e-Kursus dibangunkan untuk membantu pihak pengurusan Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah mengumpulkan maklumat kehadiran kursus yang boleh capai dimana-mana komputer di Pejabat Daerah & Tanah Kuala Pilah mengguna perisian pelayar intenet. Sistem akan diselenggara oleh Unit Perkhidmatan sebagai operator kemasukkan dan akan dipantau oleh Ketua Jabatan. Manakala kakitangan lain cuma boleh menyemak status kehadiran kursus sendiri. Sistem ini akan menjana laporan bulanan, tahunan dan laporan atas permintaan. Laporan ini akan disambung terus dengan sistem e-Lapor. Kakitangan Pejabat Daerah Tanah Kuala Pilah boleh menyemak status kehadiran kursus dengan menggunakan No Kad Pengenalan sebagai ID

Log Masuk

User Id
Katalaluan

Terkini

an image

Kursus Asas Komputer

Pekeliling Berkaitan

an image
1.Pekeliling Perkhidmatan Bil.1/2010
2.Pekeliling Am Bil 3/2010

STATISTIK KEHADIRAN KURSUS

STATISTIK KEHADIRAN KURSUS TAHUN 2019
KUMPULAN BILANGAN HARI KURSUS
0 1 2 3 4 5 6 7
> 7
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
2
1
2
2
1
KUMPULAN SOKONGAN 1
2
10
6
6
4
10
6
4
17
KUMPULAN SOKONGAN 2
1
3
3
8
2
3
1
3
JUMLAH 3 13 11 15 8 15 6 5 21