PERMOHONAN KEMASKINI MAKLUMAT BIL CUKAI TANAH

Sila isikan No Lot dan No Hak Milik / Nama Pemilik atau wakil
No Hak Milik:   No Lot :
ATAU
Nama Pemilik/ Wakil :